De mens in het middelpunt

Duurzaam bouwen betekent, de levenscyclus van een bouwwerk als een geheel zien. Green Building staat voor het energierendement van een gebouw: het sparen van bronnen is het ultieme doel. Waarmerken als LEED of DGNB bieden de mogelijkheid de kwaliteit van een gebouw ten aanzien van beide criteria zichtbaar te maken. Fural staat open voor dit toekomstthema en biedt producten, die een gebouwcertificering optimaal ondersteunen.

DGNB

Sinds 2010 is Fural lid van de DGNB - de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Duitse vereniging voor duurzaam bouwen).

De DGNB bevordert het economisch bouwen en exploiteren van bouwwerken waarbij bronnen en het milieu worden gespaard. Dit geschiedt onder bijzondere inachtneming van de gezondheid en behaaglijkheid van de gebruikers van de gebouwen en de socioculturele eisen uit de omgeving. De duurzame constructie van het gebouw wordt aan de hand van meetbare criteria vastgesteld, die in verschillende categorieën worden geëvalueerd.

De criteria voor de certificering in goud, zilver of brons zijn:

  • Ecologische kwaliteit
  • Optimale technische kwaliteit
  • Economische kwaliteit
  • Proceskwaliteit
  • Socioculturele en functionele kwaliteit
  • Vestigingskwaliteit