Člověk v centru pozornosti

Udržitelná výstavba znamená zohlednění celého životního cyklu budovy. Pojem „green building“ znamená energetickou účinnost budovy - ochrana přírodních zdrojů je zde prioritou. Certifikáty LEED, DGNB nebo BREEAM informují o kvalitě budovy posuzované z hlediska několika kritérií. Fural se zavázal tento trend plnit a nabízí produkty, které optimálně podporují proces certifikace budovy.

DGNB

Fural je od roku 2010 členem Německé asociace pro udržitelné budování (DGNB).

DGNB podporuje šetrnou a ekonomicky výhodnou výstavbu budov v ohledu na životní prostředí. Zvláštní důraz je kladen na aspekty týkající se zdraví a pohodlí uživatelů budov a sociokulturních podmínek prostředí. Udržitelná výstavba budovy je stanovena na základě měřitelných kritérií, která jsou hodnocena v různých kategoriích.

Při udělování zlatého, stříbrného nebo bronzového certifikátu se zohledňují  následující kritéria:

  • ekologická kvalita
  • optimální kvalita technických řešení
  • ekonomická kvalita
  • kvalita procesu
  • sociálně-kulturní a funkční kvalita
  • kvalita umístění