FURAL - SYSTEME IN METALL GMBH

Cumberlandstraße 62
A-4810 Gmunden, Oostenrijk

Telefoon 0043 . 7612 . 74 851 - 0
Fax 0043 . 7612 . 74 851 - 11

fural@fural.at
www.fural.com

FN235711 I | BTW-NR. ATU 62763334
 

Voor de inhoud verantwoordelijk:

Directie: Christian Demmelhuber
Marketing

Vertaling: www.word-connection.at

Beperking van aansprakelijkheid - Inhoud van deze website

De inhoud van deze website wordt met de grootste mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De firma Fural aanvaardt echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website vindt plaats op eigen risico van de gebruiker.

Beschikbaarheid van de website
De firma Fural doet haar best de dienst zo onderbrekingsvrij mogelijk aan te bieden. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen echter uitvaltijden niet worden uitgesloten. Fural behoudt zich het recht voor, zijn aanbod op ieder moment te veranderen of niet te continueren.

Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). De verantwoordelijkheid voor deze externe websites ligt bij de desbetreffende exploitant. De firma Fural heeft bij de eerste aanleg van de externe links de vreemde inhoud gecontroleerd op eventuele rechtsovertredingen. Op dat moment waren geen rechtsovertredingen te constateren. De firma Fural heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte sites. Het aanbrengen van externe links betekent niet dat Fural de inhoud die zich achter de verwijzing of link bevindendt als eigen beschouwt. Een continue controle van deze externe links is voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen op rechtsovertredingen geen redelijke eis. Bij kennisname van rechtsovertredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

Geen contractuele verhouding
Met het gebruik van de website van de aanbieder komt geen contractuele verhouding tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand. In dit opzicht volgen er ook geen contractuele of quasicontractuele claims ten opzichte van de aanbieder.

Auteursrecht
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Oostenrijkse auteursrecht. Ieder niet-toegelaten gebruik vereist de vooraf verstrekte toestemming van de aanbieder of de desbetreffende houder van de rechten. Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van inhoud van gegevensbanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn daarbij als zodanig gekenmerkt. De ongeoorloofde vermenigvuldiging of overdracht van gedeeltelijke inhoud of complete sites is niet toegestaan en strafbaar. Uitsluitend het realiseren van kopieën en downloads voor het persoonlijke gebruik, privégebruik en niet-commerciële gebruik is toegestaan. Links naar websites van de aanbieder zijn te allen tijde welkom en vereisen geen toestemming door de aanbieder van de website. Het weergeven van deze website in externe frames is uitsluitend toegestaan met goedkeuring.

Gegevensbescherming
Door het bezoeken van de website van de aanbieder kunnen gegevens over de toegang (datum, tijd, bekeken site) op de server worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgerelateerde gegevens, maar zijn anoniem gemaakt. Ze worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Doorgeven aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

De firma Fural wijst er nadrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten laat zien en niet volledig voor de toegang door derden kan worden afgeschermd.

Het gebruik van de contactgegevens van het impressum voor commerciële reclame is nadrukkelijk niet gewenst; tenzij Fural vooraf een schriftelijke toestemming heeft verstrekt of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De firma Fural en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen ieder commercieel gebruik en het doorgeven van hun gegevens.