Geluidsabsorptie

Onder geluidsabsorptie verstaat men de vermindering van geluidsenergie, dus de reductie van de aanwezige geluidsgolven. Natuurkundig gezien treft een geluidsgolf een oppervlak en wordt door dit oppervlak "verzwolgen", dus omgezet in thermische energie. Om in een ruimte de juiste akoestische voorwaarden te creëren, moet er een gebalanceerde verhouding van absorberende en reflecterende materialen zijn. In de moderne architectuur wordt vaak met geluidshard glas en betonvlakken gewerkt; het plafond is hier vaak het enige oppervlak dat geluidsabsorberend werkt.

Absorptiegraad en nagalmtijd

De absorptiegraad α geeft aan, welk deel van de geluidsenergie wordt geabsorbeerd. De waarde α = 1 betekent, dat alle energie wordt geabsorbeerd; dus in warmte wordt omgezet. Een waarde van α = 0 betekent, dat alle energie wordt gereflecteerd. Het relevante frequentiebereik voor de ruimte-akoestiek ligt tussen 125 en 4.000 Hz.

De nagalmtijd is het oudste en bekendste ruimte-akoestische criterium. Deze tijd wordt gedefinieerd als de tijd waarin het geluidsdrukniveau na het uitschakelen van de geluidsbron met 60 dB afneemt. Afhankelijk van de toepassing van de ruimte is een bepaalde nagalmtijd optimaal, bijvoorbeeld 0,6 s voor klaslokalen. Deze minimumeisen zijn vastgelegd in de DIN 18041 "Akoestiek'' in kleine tot middelgrote ruimten.

Geperforeerd oppervlak

Metalen plafonds vallen door de geringe materiaaldikte van circa 0,7 mm en de perforatie in de categorie van de poreuze absorptiematerialen. De geluidsenergie wordt door de wrijving omgezet in warmte en zo geabsorbeerd. Dit wordt bovendien beïnvloed door de ophanghoogte van het plafond en het soort deklaag aan de achterzijde van het paneel.

Het grote voordeel van metalen plafonds ten opzichte van veel andere absorptiematerialen is dat ze geluidsgolven over een breed geluidsspectrum absorberen. Daardoor wordt het totale relevante bereik van 250 Hz tot 4.000 Hz afgedekt. Metalen plafonds zijn daarmee geschikt voor geluidsabsorptie van zowel diepe als hoge toonhoogtes.

Vlies en deklagen

FURAL metalen plafonds zijn grotendeels uitgerust met een geluidsabsorberend akoestisch vlies. Afhankelijk van de perforatie kan zo een absorptiegraad van maximaal αw = 0,95 worden bereikt. De standaard kleur van het ingelijmde akoestische vlies is zwart, maar er zijn ook kleuren als wit, grijs of groen leverbaar.

Met deklagen van glas- of steenwol worden de geluidsabsorptiewaarden bovendien verbeterd. Om een hoge hygiënestandaard veilig te stellen, kunnen de deklagen bovendien in dunne PE - folies worden gesmolten.