Toegankelijkheid op iedere plek

De flexibele toepassing is een wezenlijk voordeel van opgehangen metalen plafonds ten opzichte van gesloten plafonds. Ieder paneel is afzonderlijk toegankelijk. De snelle en eenvoudige toegang tot de het plenum is op iedere locatie mogelijk.

Voor opdrachtgevers betekent dit hoge ontwerpzekerheid, ook bij een bestemmingswijziging van delen van het gebouw. Voor iedere toepassingssituatie en iedere toegankelijkheidsfrequentie kunt u kiezen uit geschikte systemen:

- Zonder gereedschap, eenvoudig voor het uitnemen en/of inhaken