Brandwering in gebouwen

Brandwering is het overkoepelende begrip voor alle preventieve maatregelen die het ontstaan, de verspreiding en het effect van branden verhinderen respectievelijk beperken. In gebouwen wordt meestal brandpreventie toegepast.

Brandwering wordt formeel verdeeld over de deelbereiken

  • Bouwkundige Brandwering
  • Installatietechnische Brandwering
  • Organisatorische Brandwering


Fural brandwerende plafonds vallen onder het bereik "bouwkundige Brandwering ". Hier leveren de F30/F90 metalen plafonds een wezenlijk aandeel bij het realiseren van beschermdoelen en de schademinimalisering bij persoonlijk letsel en materiële schade. Tegelijkertijd bieden de systemen een maximum aan montagegemak en functionaliteit in de gebruiksfase.