Sufit odporny na uderzenia piłką - System zaciskowy

Standardowa konstrukcja do kwadratowych kasetonów z połączeniem zaciskowym do sufitu odpornego na uderzenia piłką o dużym współczynniku pochłaniania dźwięku. 


Dostępne moduły: 625 i 600.

Klasa 1A wg normy DIN 18023-3 lub EN 13964, załącznik D!

KQK 1.1.1.2 BWS: sufit odporny na uderzenia piłką - z wieszakiem noniuszowym