Nárazuvzdorný podhled - upínací systém

Standardní systém čtvercových kazet s nosnou konstrukcí a závěsem nonius, odolný proti nárazům míče a s vysokou absopcí zvuku. 

K dispozici modul 625 a 600. 

Třída 1A podle DIN 18023-3 nebo
EN 13964 dodatek D!