System rastrowy

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ

  • opasowanie do układu konstrukcyjnego budynku
  • możliwość montażu ścian działowych
  • przygotowany pod wysoką akustyke wzdlużną
  • możliwość rozbudowy jako ekranu do wzdłużnego tłumienia dźwięku

 

KOMFORT MONTAŻU

  • demontaż bez narzędzi
  • niska wysokość zawieszenia

  

ZALETY WIZUALNE

  • precyzyjne spasowanie kaset z bandrastrami
  • jednolita kolorystyka wszystkich widocznych elementów