Chłonność akustyczna

Chłonność akustyczna oznacza ograniczenie energii akustycznej, a zatem redukcję występujących fal dźwiękowych. Gdy fala dźwiękowa napotka na swej drodze jakąś powierzchnię, zostaje przez nią pochłonięta i przetworzona na energię cieplną. Aby w pomieszczeniu stworzyć odpowiednie warunki akustyczne, konieczne jest osiągnięcie balansu między pochłaniającymi i odbijającymi fale materiałami. We współczesnej architekturze często znajdują zastosowanie sztywne akustycznie powierzchnie szklane i betonowe. Sufit pozostaje często jedynym elementem, który może pochłaniać dźwięk.

Współczynnik pochłaniania dźwięku i czas pogłosu

Współczynnik pochłaniania dźwięku α określa ilość pochłanianej energii akustycznej. Wartość współczynnika α =1 oznacza, iż cała energia jest pochłaniania czyli przekształcana na ciepło. Wartość współczynnika α =0 oznacza, iż cała energia akustyczna jest odbijana. Istotny dla akustyki pomieszczenia zakres częstotliwości mieści się w przedziale od 125 Hz do 4. 000 Hz.

Czas pogłosu jest najstarszym i najbardziej znanym kryterium oceny akustyki pomieszczenia. Definiuje się go jako przedział czasu, w którym poziom ciśnienia akustycznego zmniejsza się o 60 dB po wyłączeniu źródła dźwięku. Optymalny czas pogłosu zależy od rodzaju pomieszczenia - w przypadku klas szkolnych wynosi on 0,6 sek. Minimalne wymogi dotyczące jakości akustycznej pomieszczeń małych i średnich wielkości określa norma PN-B-02151-4 „Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałość mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań“

Powierzchnia perforowana

Sufity metalowe należą do kategorii porowatych elementów pochłaniających ze względu na niewielką grubość materiału wynoszącą 0,7 mm oraz perforacje.  Wskutek tarcia energia dźwięku zamienia się na ciepło i zostaje w ten sposób pochłonięta. Wpływ ma dodatkowo wysokość zawieszenia sufitu oraz rodzaj wkładu akustycznego umieszczonego na wewnętrzej stronie kasetonu.

W porównaniu z wieloma innymi absorberami sufity metalowe pochłaniają fale w szerokim zakresie częstotliwości. Zapewnia to ochronę w całym relewantnym zakresie częstotliwości od 250 do 4000 Hz. Dzięki temu sufity metalowe mogą pochłaniać zarówno dźwięki nisko-, jak i wysokotonowe.

Włóknina i wkłady dźwiękochłonne

W większości sufitów metalowych firmy Fural stosowana jest chłoniącą dźwięk włóknina akustyczna. W zależności od perforacji kasetonu można osiągnąć współczynnik absorpcji dźwięku do αw = 0,95. Standardowo przyklejona warstwa włókniny akustycznej ma kolor czarny, ale na życzenie dostępne są również kolory: biały, szary i zielony.

Zastosowanie wkładów dźwiękochłonnych z wełny szklanej lub mineralnej pozwala osiągnąć jeszcze lepsze wartości współczynnika pochłaniania dźwięku. Aby spełnić surowe wymagania w zakresie higieny, wkłady te mogą zostać zgrzane w cienkiej folii polietylenowej.