Chłonność akustyczna

Chłonność akustyczna oznacza ograniczenie energii akustycznej, a zatem redukcję występujących fal dźwiękowych. Gdy fala dźwiękowa napotka na swej drodze jakąś powierzchnię, zostaje przez nią pochłonięta i przetworzona na energię cieplną. Aby w pomieszczeniu stworzyć odpowiednie warunki akustyczne, konieczne jest osiągnięcie balansu między materiałami pochłaniającymi a odbijającymi fale. We współczesnej architekturze często znajdują zastosowanie sztywne akustycznie powierzchnie szklane i betonowe. Sufit pozostaje często jedynym elementem, który może pochłaniać dźwięk.

Współczynnik pochłaniania dźwięku i czas pogłosu

Współczynnik pochłaniania dźwięku α określa ilość pochłanianej energii akustycznej. Wartość współczynnika α ="1" oznacza, iż cała energia jest pochłaniania i przekształcana na ciepło. Wartość współczynnika α ="0" oznacza, iż cała energia akustyczna jest odbijana. Dla akustyki pomieszczenia istotne są częstotliwości z zakresu od 125 do 4000 Hz.

Czas pogłosu jest najstarszym i najbardziej znanym kryterium oceny akustyki pomieszczenia. Jest to czas, w którym po wyłączeniu źródła dźwięku energia pola akustycznego zmaleje ze stanu ustalonego o 60 dB. Optymalny czas pogłosu zależy od rodzaju pomieszczenia - w przypadku klas szkolnych wynosi on 0,6 sek. Minimalne wymogi dotyczące jakości akustycznej pomieszczeń małych i średniej wielkości określa norma PN-B-02151-4 „Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałość mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań“

Powierzchnia perforowana

Sufity metalowe należą do kategorii porowatych elementów pochłaniających. Odbywa się to poprzez niewielką grubość materiału wynoszącego 0,7 mm i jego perforacji. Wskutek tarcia energia dźwięku zamienia się na ciepło i zostaje w ten sposób pochłonięta. Ten proces zależy także od wysokości zawieszenia sufitu i rodzaju nakładu umieszczonego na tylnej stronie kasetonu.

W porównaniu z wieloma innymi absorberami sufity metalowe pochłaniają fale w szerokim zakresie częstotliwości. Zapewnia to ochronę w całym relewantnym zakresie częstotliwości od 250 do 4000 Hz. Dzięki temu sufity metalowe mogą pochłaniać zarówno dźwięki nisko-, jak i wysokotonowe.

Włóknina i wkłady dźwiękochłonne

W większości sufitów metalowych firmy Fural stosowana jest chłoniącą dźwięk włóknina akustyczna. W zależności od perforacji kasetonu można osiągnąć współczynnik absorpcji dźwięku do αw = 0,95. Standardowo przyklejona warstwa fizeliny akustycznej ma kolor czarny; na życzenie dostępne są również kolor biały, szary i zielony.

Zastosowanie wkładów dźwiękochłonnych z wełny szklanej lub mineralnej pozwala osiągnąć jeszcze lepsze wartości współczynnika pochłaniania dźwięku. Aby spełnić surowe wymagania w zakresie higieny, wkłady te mogą zostać zgrzane w cienkiej folii polietylenowej.