Přístupné na každém místě

Hlavní výhodou zavěšených kovových stropních systémů ve srovnání s uzavřenými stropy je jejich flexibilní použití v provozu. Každou kazetu lze individuálně vyjmout. Je tím kdekoliv umožněn rychlý a snadný přístup do mezistropního prostoru. Pro architekty a projektanty to znamená vysokou míru jistoty při plánování.

- demontáž i následná montáž je možna bez speciálního nářadí

.

- s vhodným otevíracím nářadím pro vyklopení kazety. Kazety zůstávají v nosné konstrukci a provoz místnosti nemusí být přerušen