Protipožární ochrana v budovách

Preventivní protipožární ochrana je zastřešujícím pojmem pro všechna opatření, která předem zabraňují nebo omezují vzniku, šíření a následků požárů. Ve většině případů se činnosti související s protipožární ochranou provádějí v budovách.

Preventivní protipožární ochrana je rozdělena do následujících podoblastí:

  • stavební protipožární ochrana
  • technická protipožární ochrana
  • organizační protipožární ochrana

Protipožární stropní systémy firmy Fural spadají do kategorie „stavební protipožární ochrana“. Kovové stropy F30/F90 nebo EI 30/EI 60/EI 90 pomáhají dosáhnout požadované úrovně ochrany a omezit škody na osobách a majetku. Současně se tyto systémy vyznačují jednoduchou instalací a funkčností.

Zákonné požadavky na protipožární ochranu se liší v jednotlivých zemích, což znamená, že systémy firmy Fural jsou přizpůsobena jednotlivým zemím. Systémy jsou rovněž schváleny na základě specifických požadavků dané země.