Montáž svítidel do čtvercovćh kazet

K bezpečné montáži svítidel musí být zajištěno správné rozložení zatížení. Zatížení svítidla musí být rozloženo na spodní konstrukci nebo dadatečně zavěšeno k nosnému stropu.