Podélná neprůzvučnost

Dalším kritériem pro akustickou kvalitu budovy je přenos zvuku z místnosti do místnosti nebo zkrz podlahy. Čím jsou používané stavební materiály lepšími absorbenty, tím menší jsou rušivé vlivy v ostatních místnostech. 

I zde platí zásada nejslabšího článku. Pokud se použije stavební materiál s akustickou izolací 20 dB, výsledný index zvukové izolace celého systému, bez ohledu na to, jak dobré jsou ostatní komponenty, nikdy nepřekročí 20 dB. Z tohoto důvodu by se při výběru použitých produktů neměla brát v úvahu pouze jejich míra absorpce, ale také jejich průzvučnost. 

VYNIKAJÍCÍ IZOLAČNÍ HODNOTY

Nejnovější testy provedené v souladu s normou EN ISO 10848-2 potvrzují vynikající vlastnosti našich systémů.

Byly testovány systémy bandraster a upínací bandraster s následujícími prvky:

  • perforovaný FURAL kovový podhled
  • minerální vlna zatavená do PE fólie
  • sádrokartonový nebo ocelový kryt

Dosažené hodnoty:

  • kovová kazeta se sádrokartonovým krytem: až 56 dB
  • kovová kazety s ocelovým krytem: až 52 dB  

Systémy zajišťují, že vlastník budovy nebo nájemce může rychle a flexibilně přizpůsobit místnosti, když dojde ke změně v užívání. Díky vynikajícím izolačním vlastnostem lze například upustit od přepážek ze sádrokartonových desek, což se projevuje výrazným snížením nákladů.