Sufit do pomieszczeń sterylnych - System zaciskowy

Sufit do pomieszczeń sterylnych o najwyższych standardach higienicznych Z rowkiem do hermetycznego uszczelnienia spoin masą poliuretanową.

Dostępny do modułu 3000 x 625 mm.

Absolutna hermetyczność dzięki gładkiej powierzchni i uszczelnieniu spoin między kasetami!

KLR 1.2.0.2: sufit do pomieszczeń sterylnych bez nadciśnienia