Sufit odporny na uderzenia piłką - System zaciskowy

Sufit metalowy odporny na uderzenia piłką z kasetonami prostokątnymi, połączeniem zaciskowym o minimalnej głębokości zawieszenia od 14 cm. Perforacja kasetonów zapewnia doskonałą akustykę.

Dostępny do modułu 3000 x 625 mm.

Klasa 1A wg normy DIN 18023-3 lub EN 13964, załącznik D!

KLK 1.2.0.3 BWS: sufit odporny na uderzenia piłką - niska wysokość zawieszenia