Sufit odporny na uderzenia piłką - System zaciskowy

Standardowa konstrukcja do kasetonów prostokątnych z połączeniem zaciskowym do sufitu odpornego na uderzenia piłką o dużym współczynniku pochłaniania dźwięku.

Dostępny do modułu 3000 x 625 mm.

Klasa 1A wg normy DIN 18023-3 lub EN 13964, załącznik D!

KLK 1.2.0.2 BWS: sufit odporny na uderzenia piłką - z  noniuszem