Sufit akustyczny - System rastrowy

Sufit podwieszany z krzyżowym profilem bandraster dla kaset podłużnych, kasety zawieszone bezpośrednio na  bandrastrze za pomocą wieszaków noniuszowych Na życzenie z wieszakiem DOOR umożliwiającym komfortowe otwieranie kaset.

Dostępne do modułu 3000 x 625 mm.

Zalety krzyżowego systemu bandraster z podwieszonymi kasetami.

KLB 5.2.0.2: krzyżowy sufit rastrowy bez kątownika