Sufit akustyczny - System bandraster

Sufit podwieszany z wzdłużnym profilem bandraster dla prostokątnych kasetonów; zawieszone bezpośrednio na bandrastrze za pomocą wieszaków noniuszowych. Na życzenie z wieszakiem DOOR umożliwiającym komfortowe otwieranie kasetonów.

Dostępne do modułu 3000 x 625 mm.

Sufit bandraster z podwieszanymi kasetonami.

KLB 5.2.0.2: podłużny sufit rastrowy bez kątownika