Sufit akustyczny - System zaciskowy

System standardowy do podłużnych kaset zaciskowych bez profilu rusztu , z krótkimi wieszakami do niskiego zawieszenia do 9 cm; na życzenie z wieszakiem DOOR umożliwiającym komfortowe otwieranie kaset.

Dostępny do modułu 3000 x 625 mm.

Eleganckie kasety podłużne – wygląd i  wysokość konstrukcyjna nie do pobicia.

KLK 1.2.0.3 bez profilu rusztu - niska wysokość zawieszenia