Revizní dvířka

V zásadě je možna revize každého stropního systému firmy Fural. V některých případech však může být nutné nainstalovat další revizní otvory. To je užitečné zejména v místech, kde je nutný častý přístup do mezistropního prostoru.

Montáž revizních dvířek je možná také dodatečně.