Akoestische wanden

AANGENAAM RUIMTEGEVOEL

  • ideaal als optisch vormgevingselement 
  • akoestisch zeer actief 
  • individueel vorm te geven met COLORPRINT 


EENVOUDIGE MONTAGE

  • naadloze overgang van plafond naar wand 
  • eenvoudige standaard basisconstructie 


VARIANTENRIJK

  • ideaal voor doelgerichte akoestische optimalisering 
  • optimaal voor maatregelen achteraf