Vnitřní obvod

Profily pro vnější obvod sloupu jsou výráběny dle zákaznických a projektových požadavků. Krácené kazety mohou být uchyceny přidržovacími pružinami. 

Nejmenší poloměr: 300 mm