Green Building

Zrównoważone Budownictwo jest aktualnie jednym z głównych tematów w sektorze budowlanym. Tematy takie jak ochrona zasobów, utrzymanie wartości i komfort użytkowników stają się coraz bardziej przedmiotem planowania, budowy i eksploatacji budynków.

Znaki jakości, takie jak LEED, DGNB lub BREEAM, umożliwiają wizualizację jakości budynku pod kątem jego wpływu na środowisko. FURAL jest otwarty na ten przyszły temat i oferuje produkty, które optymalnie wspierają certyfikację budynków.

Dla optymalnego procesu certyfikacji udostępniamy następujące dokumenty: