Sufit do pomieszczeń sterylnych - System zaciskowy

Sufit do pomieszczeń sterylnych o najwyższych standardach higienicznych z rowkiem do hermetycznego uszczelnienia spoin masą poliuretanową.

Dostępne moduły 625 lub 600.

Absolutna hermetyczność dzięki gładkiej powierzchni i uszczelnieniu spoin między kasetonami!

KQR 1.1.1.2: sufit do pomieszczeń sterylnych bez nadciśnienia - z wieszakiem noniuszowym