Montaż opraw oświetleniowych w kasetach podłużnych

Aby zapewnić bezpieczny montaż opraw oświetleniowych, należy odpowiednio rozłożyć obciążenie. Ciężar oprawy oświetleniowej musi być rozłożony na konstrukcji nośnej sufitu albo dodatkowo podwieczony.

Lampa prostokątna o formacie kasety