System z miedzi i aluminium

Sufity chłodząco-grzewcze z grzejnikami drabinkowymi z miedzi i aluminium składają się z kaset metalowych z ułożonymi w formie meandrów rurkami miedzianymi, które są zamocowane w aluminiowych profilach przewodzących ciepło. Ów system można stosować w zależności od zapotrzebowania na energię na wybranych (aktywnych lub pasywnych) fragmentach sufitu. Można go również zamontować w terminie późniejszym.

Przepływająca przez ułożone w meander rurki woda przekazuje energię do kasety metalowej, która w tym wypadku działa jako wymiennik ciepła. Energia jest oddawana do otoczenia poprzez promieniowanie. Ten system umożliwia efektywne energetycznie regulowanie temperatury w pomieszczeniu przy wykorzystaniu obiegu niskotemperaturowego.