Odporność na uderzenia piłką

Nowe atestowane sufity odporne na uderzenia piłką firmy FURAL wyróżnia znaczne uproszczenie montażu systemu. Ten system zaciskowy został przetestowany zgodnie z normą DIN 18023-3 lub EN 13964, załącznik D. Spełnia on wymogi najwyższej klasy bezpieczeństwa 1A. Spełnienie wymogów tej klasy wymaga, by sufit nie wykazywał żadnych uszkodzeń po 36 rzutach wykonanych pod trzema różnymi kątami piłką ręczną lecącą z prędkością ok. 60 km/godz.

Montaż zaciskowych sufitów metalowych odpornych na uderzenia piłką wymaga tylko przykręcenia w każdej kasecie czterech wieszaków wspornikowych. Atestowane systemy optymalnie sprawdzają się w halach sportowych, gimnastycznych oraz obiektach użyteczności publicznej, wszędzie tam, gdzie od sufitu oczekuje się najlepszych właściwości akustycznych i bezpieczeństwa.